Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

Vi är en sockengemensam icke
vinstgivande organisation som byggt och äger
ett fibernät i Hellvi på norra Gotland

Med anledning om att ledningsrätten överklagats vill vi informera om vad det handlar om

Medlemsavgiften på 300 kr för 2018 skall vara betald senast den 31 augusti. Ingen faktura skickas ut utan betalning görs direkt till bankgirokonto 408-1733. Glöm inte att ange namn och fastighetsbeteckning vid inbetalningen. Vi skickar ut en påminnelse via e-mail till de adresser ni har anmält. Skulle någon behöva en faktura så skicka ett mail med namn och fastighetsbeteckning till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Om du bytt eller ska byta e-postadress så glöm inte att meddela den nya adressen till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Du kan kontrollera din uppgifter i rutan till höger

Vid stämman 24 juni 2018 beslöts att medlemsavgiften skall betalas senast sista february för att avgiften vara betald i början på verksamhetsåret och därmed före årsmötet. Det blir därför kortare tid till nästa inbetalning gällande 2019. Årsmötet beslöts att medlemsaviften 300 kr bibehålls.

Vid föreningsstämman 24 juni 2018 beslutades om  enhetskostnad för tillkommande medlemmar dock med en begränsning att den gäller för fastigheter med högst 200m grävning utan bergfräsning och vägundergångar. Anslutningskostnad 15 000 kr plus moms samt insatsen på 12 000 kr (momsfri). Nyanslutningar en gång per år. Ansökningar senast 1:a oktober.

Medlemmar i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening kallas till Årsmöte (ordinarie föreningsstämma verksamhetsåret 2017)
Söndagen den 24 juni 2018 kl 14.00 i Hellvi Sportklubbs stuga.

Lantmäteriet har den 9 maj 2018 kungjort sammanträde för upplåtelse av ledningsrätt för föreningens fibernät.

Föreningen uppfyller kraven i den nya dataskyddsförordningen som gäller från 25 maj. Nedan finns beskrivning av våra register och hur de används. Styrelsen förutsätter medgivande av registrering av uppgifter som medlemmarna lämnar via e-post eller på annat sätt. Alla medlemmar har rätt att begära utdrag av de uppgifter som registrerats om medlemmen. Om medlem önskar kan vi ”anonymisera” vissa uppgifter genom att endast ha dem i pappersformat. Uppgifter som inte längre är giltiga och inte behövs rensas regelbundet minst en gång per år.

Bakgrund
Det har visat sig svårt och förenat med mycket arbete att efteransluta tillkommande medlemmar där styrelsen tagit fram individuella offerter. Dessutom har det varit svårt att motivera att kostnaderna blir så olika då de beror på hur långt från närmaste kopplingsskåp den nyanslutna fastigheten ligger. Det är inte fastighetens förtjänst om den ligger nära ett skåp och då skulle få en lägre anslutningskostnad. Skåpens placering beror ju på hur nätet ursprungligen planerades och byggde då på en solidarisk princip. Insatsen i föreningen, bidrag från kommunen och Länsstyrelsen samt förhandshyra från kommunikations operatören skapade det kapital som krävdes för projektet som nu är slutfört.

Du är här: Start