Information om Hellvi Fiber

Hellvi Fiber Ekonomisk Förening har bildats vid ett konstituerande möte den 18 juli 2012 Registrerades vid Bolagsverket 12-08-06. Organisations nummer 769625-0856

I Hellvi finns det 385 bebyggda fastigheter varav ca 240 är fritidsfastigheter. Kommunen tillsammans med Länstyrelsen lämnar bidrag på 2000:- per bebyggd fastighet.

Några formella beslut utöver bildandet är av naturliga skäl inte gjorda än, och därför är det svårt att gå ut med fullödig information. Dock har den arbetsgrupp som hittills arbetat gjort omfattande preliminära analyser och tagit fram material för planering av nätet och underlag för en ekonomisk kalkyl. För övrigt se erbjudande mm. Anmäl dig som medlem och stöd därmed vårt vidare arbete.