Projektet att bygga fibernätet i Hellvi är avslutat och vi har nu gått över till att förvalta nätet.

Det som fanns under den tidigare fliken Projektinformation finns kvar i en undermeny till denna flik för den som är intresserad.

Enhetskostnad för tillkommande medlemmar

Vid föreningsstämman 24 juni 2018 beslutades om  enhetskostnad för tillkommande medlemmar dock med en begränsning att den gäller för fastigheter med högst 200m grävning utan bergfräsning och vägundergångar. Anslutningskostnad 15 000 kr plus moms samt insatsen på 12 000 kr (momsfri). Nyanslutningar en gång per år. Ansökningar senast 1:a oktober.

Kartor Ledningrätt

Vid Lantmäteriförätttning har Hellvi Fiber fått ledningsrätt se nedan kartor från förättningen. Börja med att kolla översikten och välj sedan den karta du är intresserad av.Kartan längs upp till vänster är KA6 inte KA0 som det ser ut att vara.

Felanmälan Tjänsteleverantör

Alla fel anmäls till er tjänsteleverantör.

Eventuella fel i Hellvifibers nät skall alltid anmälas direkt till det tjänseleverantör som man beställt internettjänster från. Detta gäller oavsett om felet misstänks ligga hos tjänsteleverantören, kommunikationsoperatören IP-Only (som sköter det tekniska i nätet) eller i själva fibernätet.

Det händer att tjänsteleverantörer hänvisar vidare till IP-Only eller fiberföreningen, men detta förfarande är felaktigt, alla felanmälningar skall tas emot och hanteras av tjänsteleverantören.

Kontrollera först mediaomvandlaren:

  • Om power-lampan inte lyser kontrollera el-anslutningen. Om allt är som det borde vara och lampan inte tänds kan det vara fel på strömförsörjningsenheten ("laddaren"). Har du en voltmeter kotrollera att spänningen är 12V. När power lampan lyser rött är det fel på mediaomvandlaren. (När den är ok ska den vara grön men det tar några sekunder innan den blir det). Kontakta Kundtjänst Gotlandfiber IP-Only, se nedan.
  • Om Wan-lampan inte lyser eller lyser gult så börja med att starta om mediaomvandlaren genom att bryta strömmen till den och sätta på den efter några minuter. Om den fortfarande inte lyser grönt pröva att återställa mediaomvandlaren. Koppla först ur alla sladdar från omvandlaren utom själva fiberanslutningen. Tryck med ett gem eller motsvarande i ett litet hål på ena långsidan (ca 2mm stort). Håll gemet intryckt några sekunder.  Du ser att enheten startar om genom att lamporna börjar blinka. Vänta 10 minuter och sätt tillbaka kablarna till din utrustning. Fungerar det trots det inte kontakta nedan.

Kundtjänst IP-Only Gotland
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon 0498-470 200 (Vardagar 8.00 – 17.30).
Om ni inte kommit tillrätta med er tjänsteleverantör kan ett samtal eller meddelande till behövas. Det gäller särskilt om mediaomvandlaren inte fungerar enligt beskrivningen ovan. Uppge att det gäller Hellvi Fiber

Våra Noder

Vårt fibernät är anslutet till IP Onlys Fibernät via två Noder som närmast kan liknas vid fiberoptiska kopplingspunkter (switch). Vi har en nod på Hide och en på Malms som fungerar helt oberoende av varandra. De har två separata fiberanslutningar till IP Onlys knutpunkt i Visby.

Hur komma igång med din fiberanslutning

Följ stegen nedan för att komma igång.
Om du inte redan gjort det så rekommenderar vi att du läser mer om tjänster och tjänsteleverantörer på http://gotland.ip-only.se via någon annan uppkoppling.

1. Säkerställ att en grön lampa (Power) och en grön lampa (WAN) lyser på din fibermottagare. Lyser inte lamporna, kontrollera att fibermottagaren (Mediaomvandlaren) är ansluten till eluttag.
2. Koppla in en nätverkskabel direkt mellan dator och din fibermottagare till uttaget LAN 1.
3. Säkerställ att din dator inte har någon annan anslutning till Internet via gammal anslutning eller WiFi, t.ex. den internetanslutning du använt tidigare. Använder du sedan tidigare trådlöst Internet hemma så dra ur strömsladden till den utrustningen.
4. Starta din webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox eller Google Chrome) Du bör då komma automatiskt till IP Onlys kundportal. Händer ingenting skriv in adressen https://portal.ip-only.se/cw/main/my_services.aspx i webbläsarens adressfält.
5. Du kommer då till IP-Only registrerings- och beställningsportal där du anger din kundinformation (namn, fakturaadress osv). (Bara nödvändigt allra första gången) för att få inloggningsuppgifter och adress för till kundportalen.
6. Beställ de tjänster du önskar från valfri tjänsteleverantör.
7. När registrering och beställning är gjord så fungerar det direkt att komma ut på Internet. Din tjänsteleverantör kan berätta mer om hur du kommer vidare och ansluter fler datorer och eventuell ytterligare nätverksutrustning.
Om det av någon anledning inte fungerar för dig att komma ut på Internet, försök följande:
1. Starta om din dator.
2. Kontrollera så ditt nätverkskort kommunicerar (det ska blinka oregelbundet på den lilla lampan märkt LAN1 på fibermottagarens framsida).
3. Kontrollera att din dator är inställd att erhålla IP-adress automatiskt

Fungerar det fortfarande inte, kontakta:
Kundtjänst IP-Only Gotland
E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon 0498-470 200 (Vardagar 8.00 – 17.30).
Uppge att det gäller Hellvi Fiber och din anslutningsadress.

Medieomvandlaren och Jordat uttag

Rent tekniskt behövs inte något jordat uttag till medieomvandlaren. Den fungerar som många andra med en spänningsomvandlare som är ojordad. Den anvisning som har gått ut stämmer därför inte riktigt.

Det finns dock problem med att ha ett ojordat uttag om man ansluter flera datorkomponenter som många gånger behöver skyddsjorden för att man ska slippa nätbrum och elektrostatiska spänningar som kan skada komponenterna. Vill man dessutom använda ett åskskydd så måste uttaget vara jordat. Det kan vara mycket klokt att ha ett sådant eftersom om medieomvandlaren slås ut så fungerar inte telefon mm och som fastighetsägare får man betala en ny. Överspänningskydd finns på t.ex. Clas Ohlson och Kjell & Company

Enligt Elsäkerhetsverket är det förbjudet att blanda jordat och ojordat uttag i samma rum. Sammantaget så är det alltså bäst att sätta medieomvandlaren där man har ett jordat uttag och det kan vara idé att fundera på att byta alla kontakter i ett rum där man har datorer, TV mm. Vi går nog mot tider där alltfler elektroniska apparater mår bäst av att man har jordade kontakter.

Användarmanual Medieomvandlaren

Den mediaomvandlare som kommer att levereras är Inteno Broadband Technology AB:s Modell XG6846
Se installationsavisningen nedan. Dock kan användingen av de olika portarna komma att ändras. Närmar anvisning i den delen kommer så småningom i samaband med leverans av mediaomvandlarna.